X

Like our page!

Friday, April 10, 2015


12 year-old Hit-man already killed 4 people.

Amboy started to be Hit-man at the age of 12, he said that he already killed 4 people. According to him his boss was the one who provide all his needs to live and inreturn he became a loyal and hitman for his boss.

Share this article.

short story
Best Love Quotes


Facebook Comments by Today In Manila

2 comments:

  1. 2 Timoteo 3

    1Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 2Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, 3Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, 4Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios; 5Na may anyo ng kabanalan, datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito. 6Sapagka't sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita, 7Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan.

    ReplyDelete
  2. My wife is back!!! my name is Vincent Muller From Bristol UK. I had a problem with my wife eight months ago,which lead to us apart. When she broke up with me,I was no longer myself,I felt so empty inside .Until a friend of mine told me about one spell caster that helped her in same problem too that she found on a television program. i emailed the spell caster and I told him my problem and I did what he asked me to briefly make. to cut the long story short,Before I knew what was happening,not up to 48 hours,my wife gave me a call and she come back to me and told me she was sorry about what has happened, she now tell me every day she love and miss me. I'm so grateful to this spell caster Dr. Ogumen and i will not stop publishing his name on the internet just for the good work he has been doing.If you need his help,you can email him at(ogumenspelltemple@gmail.com) You can also add him on Facebook at (Ogumen Spell Temple) He will also help you.

    ReplyDelete

Read Our Daily News Via Email

Like Us On Facebook!

Total Pageviews